Motiverande insatser för arbete

Utrikesfödda kvinnor är överrepresenterade i statistiken över antalet arbetslösa i Sverige. Arbetsmarknaden går miste om värdefull kompetens och arbetskraft. Det vill vi vara med och ändra på. Vi vet att det kan vara svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, därför vill vi stärka utrikesfödda kvinnor och rusta dem med ökad kompetens, självförtroende och motivation. 

Ta ett steg mot arbete och egen försörjning

Du som är utrikesfödd kvinna i behov av kompetensutveckling är varmt välkommen att delta i våra kurser i studiecirkelformat. Vi kan hjälpa dig att öka dina kunskaper i det svenska språket och om den svenska arbetsmarknaden. Vi vill stärka dig genom att prata om sociala koder på arbetsplatser, arbetsregler, hur man skriver ett CV, vilka rättigheter du har – och mycket mer.

  • Ökade kunskaper i svenska
  • Ökade kunskaper om svensk arbetsmarknad
  • Hur man skriver ett CV
  • Sociala koder på arbetsplatser
  • Arbetsregler
  • Rättigheter