NIVÅ 2

Vi arbetar med språkfärdigheter som att tala, höra, läsa och skriva. Fokus ligger på muntlig kommunikation.

NIVÅGRADERING 2
B1 = Individen kan läsa, skriva och förstå några lätta ord samt korta meningar
B2 = Individen kan läsa, skriva och förstå lätta texter.

SYFTE OCH MÅL

Syftet är att du ska fördjupa dina kunskaper i det svenska språket och att du ska kunna reflektera över svåra texter och fördjupa dig i grammatik.

NIVÅ 1                                                                                   NIVÅ 3