Kurser i svenska för asylsökande

Vi har gratis kurser i svenska och samhällskunskap för dig som är ny i Sverige och bor i Örebro län. Du som vill delta i våra kurser får göra ett språktest för att vi ska kunna erbjuda dig en kursplats anpassad efter dina förutsättningar. 
ادامه مطلب    اقرأ أكثر

Läs svenska på din nivå

Det är frivilligt att delta i våra kurser och de bygger på ett gemensamt lärande där du kan påverka innehållet. Innan kursstart får du träffa våra ledare och göra ett språktest, därefter erbjuds du plats till en av våra kurser. Du träna på grammatik, läs- och hörförståelse samt konversation. Du får också kunskap om Sverige genom att prata om händelser och teman från vardagen. 

Våra kurser i korthet

  • Vi utgår från dina behov
  • Konversation
  • Läs- och hörförståelse
  • Grammatik
  • Flerspråkiga ledare

Flerspråkiga ledare

Våra ledare är flerspråkiga och i kursen används olika pedagogiska verktyg för att alla ska få så bra förutsättningar som möjligt att lära sig språket. Alla ledare har egen erfarenhet av att lära sig svenska som andraspråk. 

Svenskakurs i tre nivåer

Efter genomfört språktestet erbjudas du plats till en av våra kurser baserat på ditt resultat. Anledningen är att du ska få läsa svenska på en nivå som passar dig.

Läs gärna mer om de olika nivåerna och kursinnehållet på respektive nivå.  

LÄS MER