NIVÅ 3

Du får fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. Vi har stort fokus på samhällskunskap och pratar om olika teman, bland annat ekonomi, arbetsmarknad, sociala koder och föreningsliv.

NIVÅGRADERING 3
C = Individen kan läsa, skriva och förstå medelsvåra texter samt kan kommunicera.
D = Individen kan läsa, skriva och förstå svåra texter samt kommunicera.

SYFTE OCH MÅL

Du fördjupar dina kunskaper om det svenska samhället. Språket är en central del och du förväntas delta i samtal och diskussion kring de ämnen som ingår i kursen.  


NIVÅ 2