För asylsökande

برای شما که پناهجو هستید

      ما برای شما كه تازه وارد سوئد شده ايد، دوره های رایگان زبان سوئدی و مطالعات اجتماعی داریم.  شما که می خواهید در دوره های ما شرکت کنید، اجازه داريد تا در یک آزمون تعيين سطح زبان شرکت کنید تا ما بتوانیم یک سطح متناسب با شرایط شما را به شما پیشنهاد دهیم

Läs svenska på din nivå

  سوئدی را در سطح خود بخوانید

       شرکت در دوره های ما داوطلبانه و مبتنی بر یادگیری مشترک است ، جایی که شما می توانید محتوای دروس را تحت تأثیر قرار دهید.  قبل از شروع دوره ، می توانید معلمان ما را ملاقات کرده و در یک آزمون تعيين سطح شرکت کنید و سپس از شما دعوت می شود که دوره های ما را در سطح خود شروع کنید. شما می توانید دستور زبان، خواندن و شنيدن درك مطلب و مكالمه را تمرين كنيد. شما همچنین می توانید درباره سوئد با گفتگو در مورد رويدادهاي روزمره، دانش كسب كنيد

Våra kurser i korthet

دوره های ما به طور خلاصه

                              مشارکت داوطلبانه
روی محتوا تأثیر بگذارید
                                                                                                              تدریس در سطح شما
          دستور زبان ، خواندن و شنیدن درک مطلب و مکالمه
سوئدی در ترکیب با مطالعات اجتماعی

Flerspråkiga ledare

معلمهاي چند زبانه

معلمهاي ما چند زبانه هستند و در این دوره از ابزارهای مختلف آموزشی استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که همه از بهترین شرایط ممکن برای یادگیری زبان برخوردار هستند.  همه معلمها تجربه خود را از یادگیری سوئدی به عنوان زبان دوم دارند

Svenska på tre nivåer

سوئدی در سه سطح

 پس از اتمام آزمون تعيين سطح براساس نتایج، در یکی از دوره های ما از شما دعوت می شود كه در دوره ها شركت نماييد. دلیل آن این است که شما باید بتوانید زبان سوئدی را در سطح مناسب خود بخوانید

 در صورت تمایل می توانید اطلاعات بیشتری در مورد سطح های مختلف و محتوای دوره در هر سطح کسب کنید

ادامه مطلب