NIVÅ 3

3 سطح

شما می توانید دانش نظری و عملی خود را در زبان سوئدی و جامعه سوئد عميق تر كنيد. ما تمرکز زیادی بر مطالعات اجتماعی داریم و در مورد موضوعات مختلفی از جمله اقتصاد ، بازار کار ، کدهای اجتماعی و زندگی جمعي صحبت می کنیم


رتبه بندی سطح 3
= فرد می تواند متن های نسبتأ دشوار را بخواند ، بنویسد و درک کند و می تواند ارتباط برقرار کند
D = فرد می تواند متن های دشوار را بخواند ، بنویسد و درک کند و ارتباط برقرار کند


منظور و هدف

شما دانش خود را در مورد جامعه سوئد عميق تر ميكنيد. آموزش زبان قسمت اصلی دوره مي باشد وانتظار می رود که شما در مکالمات و گفتگوها درباره موضوعات گنجانده شده در دوره شرکت کنید  


سطح 2