Kompletterande SFI och matchning

Folkbildningens pedagogik med fokus på det gemensamma lärandet är effektiv för att lära ut svenska till individer som har svårt att ta sig vidare i språkutvecklingen på SFI. Vi har samarbetat med flertalet kommuner och nått goda resultat där vi har bidragit till en snabbare stegförflyttning, bland annat för analfabeter.

Vi har stor erfarenhet av att erbjuda kompletterande, frivilliga kurser till SFI. Kurserna ligger utanför SFI:s kursprogram och syftar till att ge individen möjlighet att utöka sin kompetens parallellt med, eller utanför SFI.

Vi utgår från individens personliga och förutsättningar och följer hen genom hela processen. Vi kombinerar kurser i svenska med samhällskunskap för att deltagarna ska få grundläggande kunskap om det svenska samhället.

Vi anpassar verksamheten efter de behov som har identifierats av uppdragsgivaren/samverkande part, och upplägget kan variera på olika platser.

Skräddarsydda utbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar som rustar individen för fortsatta studier, arbete och en snabbare etablering. 

LÄS MER

Kartläggning och behovsanalys

Hösten 2018 genomförde vi en kartläggning, behovsanalys och långsiktig plan i syfte att motverka och minska segregation. Arbetet finansierades av Delegationen mot segregation. 

LÄS MER