Kompletterande sfi och matchning

Folkbildningens pedagogik med fokus på det gemensamma lärandet är effektiv för att lära ut svenska till individer som har svårt att ta sig vidare i språkutvecklingen på sfi. Vi har samarbetat med flertalet kommuner och nått goda resultat där vi har bidragit till en snabbare stegförflyttning, bland annat för analfabeter.

Att anta en samhällsutmaning

Att anta en samhällsutmaning är en forskningsrapport som tagits fram av två följeforskare som följde vårt projekt Matchning mot jobb […], 2018–2020. Rapporten analyserar vår roll som komplement till SFI och i matchningsinsatser mot arbete.  Folkbildningens pedagogik och relationsskapande lyfts fram som fördelaktiga i arbetet med personer som har låga kunskaper i det svenska språket och som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Vårt koncept

Vi har stor erfarenhet av att erbjuda kompletterande, frivilliga kurser till sfi. Kurserna ligger utanför sfi:s kursprogram och ger individen möjlighet att utöka sin kompetens parallellt med, eller utanför sfi.

  • Vi utgår från individens förutsättningar och följer hen genom hela processen. 
  • Vi kombinerar kurser i svenska med samhällskunskap. 
  • Vi anpassar verksamheten efter identifierade behov.

 

Vårt kursutbud

Vi erbjuder kurser som rustar individen för fortsatta studier, arbete och en snabbare etablering. 

LÄS MER

Stöd och matchning

Vi har lång erfarenhet av att kompetenskartlägga arbetssökande och rusta dem med olika insatser som kan underlätta inför och under anställning. Vi kan stötta dig som är såväl arbetstagare som arbetsgivare och samverkar gärna med aktörer som möter arbetsgivare. 

LÄS MER

Kartläggning och behovsanalys

Hösten 2018 genomförde vi en kartläggning, behovsanalys och långsiktig plan i syfte att motverka och minska segregation. Arbetet finansierades av Delegationen mot segregation. 

LÄS MER