Stöd och matchning

Vi har lång erfarenhet av att kompetenskartlägga arbetssökande och rusta dem med olika insatser som kan underlätta inför och under anställning. Vi kan stötta dig som är såväl arbetstagare som arbetsgivare och samverkar gärna med aktörer som möter arbetsgivare. 

Ett komplement till jobbspår

I länet finns flera olika jobb- och snabbspår som syftar till ge individer ykreskunskap och en snabbare väg till arbete. Vi har erfarenhet av att jobba både med arbetsgivarsidan och arbetstagaren, men vårt fokus ligger på den arbetssökande. 

  • Vi genomför kompetenskartläggningar och rustar individen med kurser efter hens behov och förutsättningar. 
  • Vår erfarenhet visar att språket är nyckeln till en lyckad anställning.


Genom att kombinera våra insatser med länets jobb- och snabbspår kan vi skapa goda förutsättningar för individen. Tillsammans kan vi bidra till att individen blir attraktiv för arbetsmarknaden. Vi kan även bidra med en stärkt självkänsla och motivation genom att minska ett eventuellt utanförskap. 

Vår matchningsmodell

Vår arbetsmodell möjliggör individanpassade utbildningsinsatser som ökar individens möjlighet till anställning. Folkbildningens flexibilitet gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda lösningar som tar hänsyn till arbetsgivarens behov och den arbetssökandes kompetenser och drivkrafter. 

LÄS MER