Remissvar

  • Remissvar Folkbildningsrådets förslag till...

    I SVs remissvar över Folkbildningsrådet förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbunden markeras hårt betydelsen av att ett...

    Läs mer