Tillbaka

Livet som det kan vara - hösten 2020

Välkommen till vår serie med samtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare, och intressanta inbjudna personer som kommer att tala om livet – som det kan vara!

Under hösten kommer vi att samtala kring hur man kan gå vidare i livet trots svåra
sjukdomar/funktionsnedsättningar eller andra omvälvande livshändelser. Att kunna
leva ett bra liv och att få vara precis som den man är.

Samtalen kommer att vara digitala via Zoom med Ulrika som samtalsledare och du
har även möjlighet att ställa frågor via en chatt.


Tisdagen den 13/10 kl.15.00 – 16.00 – Att gå vidare!
Hur går man vidare i livet trots svåra sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Ulrika
samtalar med Benny Johansson, ordförande i Neuro VG som har MS och Lars-Inge
Fahlander som också är drabbad av en svår sjukdom.

Tisdagen den 27/10 kl.15.00 – 16.00 - Att vara anhörig!
Att leva som anhörig vid sjukdom eller funktionsnedsättningar. Ulrika samtalar med
Tina Karlsson om att hitta balansen i ett vardagsliv med en svår sjukdom i familjen.
Lotta Olofsson, strateg på Äldreförvaltningen för stadsövergripande
äldreomsorgsfrågor i Stockholm som arbetar med bland annat anhörigfrågor.

Tisdagen den 10/11 kl.15.00 – 16.00 - Leva livet som man vill.
Ulrika samtalar med Ann-Christine Ruuth som fram till 60 års ålder var känd som
Åke, kyrkoherde i Växjö. I samtalet berättar hon bl a om vägen till Ann-Christine och
att få vara sig själv. Hennes dotter Ester har gett ut boken ”Min pappa Ann-Christine”
som har filmatiserats.

Välkommen med din anmälan till:
E-post: ombudsman@funktionsrattvg.se
Vi tar emot anmälningar till senast dagen innan aktuell föreläsning. Skrivtolk finns
vid behov men måste meddelas senast 5 dagar innan det arrangemang du vill delta
på. Länk för inloggning mailas ut dagen innan samtalen.

Ladda ner hela anmälan här.