Pågående projekt

  • Rörelseglädje för framtiden

    Rörelseglädje för framtiden är ett projekt som pågår under 2024 och drivs av SV Kalmar län med stöd av Folkhälsomyndigheten.

    Läs mer
  • En första insats 2.0

    En första insats 2.0 är ett 1-årigt projekt. Projektet drivs av SV Kalmar län och finansieras av Länsstyrelsen Kalmar län.

    Läs mer