Slutförda projekt

 • Mötesplatser Kalmar

  SV Kalmar län har i samarbete med Socialstyrelsen startat ett projekt för att motverka ensamhet hos äldre - med målgruppen HBTQI-personer...

  Läs mer
 • Min Säkerhet

  Min Säkerhet är ett projekt som startats upp och ägs av SV Jönköping, men som vi i SV Kalmar län fått möjligheten att vara delaktiga...

  Läs mer
 • Lokala utvecklingsplaner i Kristdala- och...

  Projektet vill synliggöra och ta tillvara landsbygdens värden och öka attraktiviteten i Kristdala-och Bockarabygden.

  Läs mer
 • Vi ställer inte in - vi ställer om!

  "Vi ställer inte in - vi ställer om!" är ett projekt i samarbete med Region Kalmar som avser att göra utomhusspelningar samt digitala...

  Läs mer
 • 45 minuter Mönsterås

  "45 minuter Mönsterås" är ett projekt som syftar till att hjälpa igång föreningar som t.ex. hembygds-, historiska- och konstföreningar...

  Läs mer
 • När du inte kan komma till Öland kommer Öland...

  "När du inte kan komma till Öland kommer Öland till dig" erbjuder en digital föreläsningsserie där vi bjuder in till olika delar av...

  Läs mer
 • Läslust

  Läslust hela livet är ett treårigt projekt som drivs av StudieförbundetVuxenskolan i Kalmar län med...

  Läs mer
 • Mötesplats Orrefors (slutfört)

  I Orrefors har vi en mötesplats för de som bor på asylboendet. Fokus är att främja psykisk hälsa med...

  Läs mer
 • Svenska undervisning samt nätverksbyggande...

  I Västerviks kommun driver vi ett TIA-projekt (tidiga insatser för asylsökande). Här har vi möjlighet att bedriva svenskaundervisning...

  Läs mer
 • Nya möten i Orrefors Park

  Nya möten! I Orrefors har vi fått chansen att vara med och bidra till utvecklingen på orten. Den nya glashyttan ger...

  Läs mer
 • FF-Brum (slutfört)

  FF-Brum är ett projekt i Vimmerby för motorburen ungdom. Projektet drivs med stöd från Allmänna arvsfonden.

  Läs mer
 • Gods och gårdar (slutfört)

  Den första boken med titeln ”Gods och Gårdar i Kalmar län” gavs ut i samlat verk 1939, för över 70 år sedan. Idag är detta en eftertraktad...

  Läs mer