Tillbaka

Min Säkerhet (slutfört)

Min Säkerhet är ett projekt som startats upp och ägs av SV Jönköping, men som vi i SV Kalmar län, tillsammans med flera andra SV-avdelningar, fått möjligheten att vara delaktiga i.  I SV Kalmar län är det vår cirkelledare Mia Johansson som gått en certifieringsutbildning för att bli kursledare inom projektet.

Vad är då Min Säkerhet?
Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt. Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. Alla har rätt till ett livslångt lärande anser vi. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. 

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och andra och därmed till ett säkrare samhälle. Hösten 2020 kommer Min Säkerhet genomföra 106 kurser på 15 SV-avdelningar runt om i Sverige.

För att anmäla intresse till utbildningen kontaktar ni oss (länk sv.se/min-sakerhet)