Projekt

 • Pennysound Bergslagen

  Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län driver projektet ”Pennysound Bergslagen” som medfinansieras...

  Läs mer
 • Demokrati och vi

  Med stöd från Folkbildningsrådet (november 2022–juni 2023). Syftet är att öka kunskapen om demokrati bland utrikesfödda.

  Läs mer
 • Care - Ukraina

  Detta projekt medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

  Läs mer
 • Hej demokrati!

  Med stöd av MUCF (augusti 2022–juli 2023). Syftet är att öka kunskapen om demokrati bland utrikesfödda.

  Läs mer
 • Livet i balans

  Finansieras av Askersunds kommun (1 augusti 2022 – 31 juli 2023). Syftet är att stärka äldres hälsa med aktiviteter i grupp.

  Läs mer
 • Utveckling från dag ett TIA

  Finansieras av Länsstyrelsen Örebro län genom TIA-medel (2022). Projektet syftar till etablering och integration för asylsökande.

  Läs mer
 • DANSGLÄDJE

  Finansieras av Region Örebro län (juli–december 2022). Syftar till att ge dig som flytt krig möjlighet att uttrycka dig med dans.

  Läs mer
 • En miljö för gemenskap

  Finansieras av Socialstyrelsen (augusti–december 2022). Syftet är att motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer.

  Läs mer
 • God dag God dag

  Finansieras av Socialstyrelsen (2019–2020). Vi arbetar för att främja en social samvaro för äldre genom kultur.

  Läs mer
 • Pennysound Studio

  Finansierat av Kulturnämnden Örebro kommun och SV Örebro län (2018 och 2019). Vi stöttar unga som vill producera musik.

  Läs mer
 • Matchning mot jobb

  Finansierat av Tillväxtverket och SV Örebro län (2018-2020). I projektet matchade vi arbetssökande med företagare i Örebro län.

  Läs mer
 • Kartläggning mot segregation

  Finansierat av Delegationen mot segregation (2018). Medel användes för att kartlägga behovet av åtgärder i syfte att motverka och minska...

  Läs mer