Projekt

 • Hundra år i Sverige

  Projektet finansieras av Arvsfonden och pågår från 1 oktober 2017 – 30 september 2019.

  Läs mer
 • Kulturföreningen Björnhammaren

  Vi skapar möjligheter för att människor ska mötas och göra saker ihop över nationella gränser. Projektslut 30/6-2018. Finansieras med...

  Läs mer
 • Matchning mot jobb

  Vi matchar nyanländas kompetenser med behovet av arbetskraft inom gröna näringen. Projektslut 31/12-17. Delfinansiering...

  Läs mer
 • Mångfaldsåret 2017

  Vi bidrar med förutsättningar till integration i Laxå kommun. Projektslut 31/12 2017. Finansieras av Laxå kommun.

  Läs mer
 • Utveckling från dag ett

  Vi arbetar för en förkortad etableringstid efter uppehålls-tillstånd. Projektslut 31/12 2018. Delfinansieras av AMIF.

  Läs mer
 • FIKA-projektet (slutfört)

  Vi söker samordna den ideella sektorn för lösningar på etablering & integration och en förkortad etablering. Avslutat 8/2-2017.

  Läs mer
 • Balans i livet

  Vi skapar förutsättningar för att minska antalet fallolyckor och lårbensbrott.

  Läs mer
 • MovingOn (slutfört)

  Vi utvecklar metoder och initiera lustfyllda mötesplatser för att inspirera till motion, kropps-kännedom, gemenskap, bra matvanor och...

  Läs mer
 • SV Kulturcollege (slutfört)

  Vi arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska närma sig arbete eller högre utbildning. Delfinansierat av...

  Läs mer
 • Läskraft (slutfört)

  Läskraft var ett fyrårigt Arvsfondsprojekt, avslut augusti 2013. SV Örebro län kom in i slutskeendet av projektet.

  Läs mer
 • Digibok - Verktyg för samtalsstöd...

  Digibok är en metod för hur du kan jobba med olika verktyg och ny teknik som samtalsstöd för personer med afasi. Digibok hjälper dig...

  Läs mer
 • Vild Vacker Vuxen (slutfört)

  Arvsfondsprojekt, 2010-2013, med estetisk verksamhet för vuxna med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum.

  Läs mer