Projekt

 • Utveckling från dag ett

  Finansieras av Länsstyrelsen Örebro län genom TIA-medel (2019 och 2020). Projektet syftar till etablering och integration för...

  Läs mer
 • God dag God dag

  Finansieras av Socialstyrelsen (2019–2020). Vi arbetar för att främja en social samvaro för äldre genom kultur.

  Läs mer
 • Pennysound Studio

  Finansierat av Kulturnämnden Örebro kommun och SV Örebro län (2018 och 2019). Vi stöttar unga som vill producera musik.

  Läs mer
 • Matchning mot jobb

  Finansierat av Tillväxtverket och SV Örebro län (2018-2020). I projektet matchade vi arbetssökande med företagare i Örebro län.

  Läs mer
 • Kartläggning mot segregation

  Finansierat av Delegationen mot segregation (2018). Medel användes för att kartlägga behovet av åtgärder i syfte att motverka och minska...

  Läs mer
 • Allemansrätten för nya äventyrare

  AVSLUTAT (2018–2019) Syftet var att främja integration i Laxå kommun och inspirera till aktiviteter i naturen.

  Läs mer
 • Mitt Val

  Finansierat av Örebro kommun via Örebro läns bildningsförbund (2018). Mitt Val syftade till att öka intresset kring demokrati och politik...

  Läs mer
 • Hundra år i Sverige

  Finansierat av Arvsfonden (2017-2019). Projektet arbetade för ett inkluderande fritidsliv för barn och unga kring temat Hundra år i...

  Läs mer
 • Ny Arena

  Finansierat av Folkbildningsrådet (2018). Projektet matchade unga vuxna till arbete och studier.

  Läs mer
 • Utveckling från dag ett

  Finansierat av Asyl-, migrations- och integrationsfonden och SV Örebro län (2016-2019). Projektet syftade till att förbättra asylmottagningen...

  Läs mer
 • Kulturföreningen

  Finansierat av Länsstyrelsen Örebro län genom TIA-medel (2018). Projektet arbetade för ett inkluderande föreningsliv.

  Läs mer
 • Balans i livet

  Finansierat av Örebro läns bildningsförbund (2016). Projektet utvecklade en metod för att stärka balans och styrka.

  Läs mer