Projekt

 • Utveckling från dag ett

  Finansieras av Länsstyrelsen Örebro län genom TIA-medel (2019 och 2020). Projektet syftar till etablering och integration för...

  Läs mer
 • Pennysound Studio

  Finansieras av Kulturnämnden Örebro kommun och SV Örebro län (2018 och 2019). En mötesplats för unga som vill producera musik.

  Läs mer
 • God dag god dag

  Finansierat av Socialstyrelsen (2019 och 2020). Vi arbetar för att främja en social samvaro för äldre genom kultur.

  Läs mer
 • Matchning mot jobb

  Finansieras av Tillväxtverket och SV Örebro län (2018-2020). Vi matchar arbetssökande med företagare i Örebro län.

  Läs mer
 • Kartläggning mot segregation

  Finansierades av Delegationen mot segregation (2018). Medel användes för att kartlägga behovet av åtgärder i syfte att motverka och...

  Läs mer
 • Allemansrätten för nya äventyrare

  Finansierades av Laxå kommun (2018-2019). Projektet inspirerade till aktiviteter i naturen.

  Läs mer
 • Mitt Val

  Finansierades av Örebro kommun via Örebro läns bildningsförbund (2018). Mitt Val syftade till att öka intresset kring demokrati och...

  Läs mer
 • Hundra år i Sverige

  Finansierades av Arvsfonden (2017-2019).Projektet arbetade för ett inkluderande fritidsliv för barn och unga kring temat Hundra år...

  Läs mer
 • Ny Arena

  Finansierat av Folkbildningsrådet (2018). Projektet matchade unga vuxna till arbete och studier.

  Läs mer
 • Utveckling från dag ett

  Finansierades av Asyl-, migrations- och integrationsfonden och SV Örebro län (2016-2019). Projektet syftade till att förbättra asylmottagningen...

  Läs mer
 • Kulturföreningen

  Finansierades av Länsstyrelsen Örebro län genom TIA-medel (2018). Projektet arbetade för ett inkluderande föreningsliv.

  Läs mer
 • Balans i livet

  Finansierat av Örebro läns bildningsförbund (2016). Projektet utvecklade en metod för att stärka balans och styrka.

  Läs mer