Projekt

  • Demokrati och vi

    Med stöd från Folkbildningsrådet (november 2022–juni 2023). Syftet är att öka kunskapen om demokrati bland utrikesfödda.

    Läs mer
  • Hej demokrati!

    Med stöd av MUCF (augusti 2022–juli 2023). Syftet är att öka kunskapen om demokrati bland utrikesfödda.

    Läs mer
  • En miljö för gemenskap

    Finansieras av Socialstyrelsen (augusti–december 2022). Syftet är att motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer.

    Läs mer
  • DANSGLÄDJE

    Finansieras av Region Örebro län (juli–december 2022). Syftar till att ge dig som flytt krig möjlighet att uttrycka dig med dans.

    Läs mer
  • Livet i balans

    Finansieras av Askersunds kommun (1 augusti 2022 – 31 juli 2023). Syftet är att stärka äldres hälsa med aktiviteter i grupp.

    Läs mer
  • Utveckling från dag ett TIA

    Finansieras av Länsstyrelsen Örebro län genom TIA-medel (2022). Projektet syftar till etablering och integration för asylsökande.

    Läs mer
  • God dag God dag

    Finansieras av Socialstyrelsen (2019–2020). Vi arbetar för att främja en social samvaro för äldre genom kultur.

    Läs mer
  • Pennysound Studio

    Finansierat av Kulturnämnden Örebro kommun och SV Örebro län (2018 och 2019). Vi stöttar unga som vill producera musik.

    Läs mer
  • Matchning mot jobb

    Finansierat av Tillväxtverket och SV Örebro län (2018-2020). I projektet matchade vi arbetssökande med företagare i Örebro län.

    Läs mer
  • Kartläggning mot segregation

    Finansierat av Delegationen mot segregation (2018). Medel användes för att kartlägga behovet av åtgärder i syfte att motverka och minska...

    Läs mer
  • Allemansrätten för nya äventyrare

    AVSLUTAT (2018–2019) Syftet var att främja integration i Laxå kommun och inspirera till aktiviteter i naturen.

    Läs mer
  • Mitt Val

    Finansierat av Örebro kommun via Örebro läns bildningsförbund (2018). Mitt Val syftade till att öka intresset kring demokrati och politik...

    Läs mer