Projekt

 • God dag god dag

  SV Örebro län beviljades medel från Socialstyrelsen hösten 2019 för att arbeta för att främja en social samvaro för äldre. Genom Hasse...

  Läs mer
 • Matchning mot jobb

  Vi matchar behovet av arbetskraft inom flera branscher med exempelvis nyanländas kompetenser. Projektslut 2020, finansiär...

  Läs mer
 • Kartläggning för att motverka och minska...

  Hösten 2018 beviljades vi medel från Delegationen mot segregation för att kartlägga behovet av åtgärder i syfte att motverka och minska...

  Läs mer
 • Mitt Val

  Mitt Val vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och syftar till att öka intresset kring demokrati, politik...

  Läs mer
 • Hundra år i Sverige

  Vi arbetar för ett inkluderande fritidsliv för barn och ungdomar kring temat Hundra år i Sverige. Projektslut 30/9-2019. Finansierades...

  Läs mer
 • Ny Arena (slutfört)

  Vi matchar unga vuxna som varken arbetar eller studerar till arbete. Projektslut 31/12 2018. Finansierat av Folkbildningsrådet.

  Läs mer
 • Utveckling från dag ett (slutfört)

  Vi arbetar för att förbättra asylmottagningen. Projektslut 15/1 2019. Delfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

  Läs mer
 • Kulturföreningen (slutfört)

  Vi skapar möjligheter för att människor ska mötas och göra saker ihop över nationella gränser. Projektslut 30/6-2018. Finansieras med...

  Läs mer
 • Balans i livet

  Vi skapar förutsättningar för att minska antalet fallolyckor och lårbensbrott.

  Läs mer
 • Matchning mot jobb 2017 (slutfört)

  Vi matchar nyanländas kompetenser med behovet av arbetskraft inom gröna näringen. Projektslut 31/12-17. Delfinansiering...

  Läs mer
 • Mångfaldsåret 2017 (slutfört)

  Vi bidrar med förutsättningar till integration i Laxå kommun. Projektslut 31/12 2017. Finansieras av Laxå kommun.

  Läs mer
 • FIKA-projektet (slutfört)

  Vi söker samordna den ideella sektorn för lösningar på etablering & integration och en förkortad etablering. Avslutat 8/2-2017.

  Läs mer