Projekt

 • Matchning mot jobb

  Finansierat av Tillväxtverket och SV Örebro län (2017). Projektet matchade nyanländas kompetenser med behovet av arbetskraft inom de...

  Läs mer
 • Mångfaldsåret 2017

  Finansierat av Laxå kommun (2017). Vi arbetade med Mångfaldsåret som tema för att främja integration.

  Läs mer
 • FIKA-projektet

  Finansierat av Askersund kommun (2017). SV Örebro län och ABF Örebro län samordnade ideell sektor i syfte att förkorta...

  Läs mer
 • MovingOn

  Finansierat av Örebro läns bildningsförbund (2012-2015). Metoder och mötesplatser för att inspirera till motion, kropps-kännedom, gemenskap,...

  Läs mer
 • SV Kulturcollege

  Delfinansierat av Arvsfonden (2013-2016). Syftade till att personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle närma sig arbete...

  Läs mer
 • Digibok

  Finansierat av Folkbildningsrådet (2013). Projektet utvecklade digitala kommunikationshjälpmedel för personer med afasi.

  Läs mer
 • Vild Vacker Vuxen

  Finansierat av Arvsfonden, 2010-2013, med estetisk verksamhet för vuxna med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum.

  Läs mer