Projekt

 • MovingOn (slutfört)

  Vi utvecklar metoder och initiera lustfyllda mötesplatser för att inspirera till motion, kropps-kännedom, gemenskap, bra matvanor och...

  Läs mer
 • SV Kulturcollege (slutfört)

  Vi arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska närma sig arbete eller högre utbildning. Delfinansierat av...

  Läs mer
 • Läskraft (slutfört)

  Läskraft var ett fyrårigt Arvsfondsprojekt, avslut augusti 2013. SV Örebro län kom in i slutskeendet av projektet.

  Läs mer
 • Digibok - (slutfört)

  Digibok är en metod för hur du kan jobba med olika verktyg och ny teknik som samtalsstöd för personer med afasi. Digibok hjälper dig...

  Läs mer
 • Vild Vacker Vuxen (slutfört)

  Arvsfondsprojekt, 2010-2013, med estetisk verksamhet för vuxna med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum.

  Läs mer